Misja

Posted on by

MISJA FUNDACJI

Misją Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego i zintegrowanego rozwoju człowieka w oparciu o etykę chrześcijańską i chrześcijańską wizję człowieka, w jego wymiarze psychicznym, fizycznym, duchowym i społecznym.

Fundacja realizuje swoją misję w szczególności poprzez działania opiekuńcze, pomocowe, lecznicze, profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne, kulturalne oraz oświatowe; a także poprzez kształtowanie rzeczywistości, w której żyje człowiek. 

WARTOŚCI FUNDACJI

 • Szacunek dla osoby

 • Godność osoby

 • Integralne spojrzenie na rozwój osoby (w sferze psychicznej, fizycznej, duchowej, społecznej)

 • Wartość życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci

 • Budowanie więzi międzyludzkich (pokoleniowych, kulturowych)

 • Zasada braterskiej miłości

 • Uczciwość

 • Sprawiedliwość

 • Odpowiedzialność

 • Godność pracy ludzkiej

 • Autorytet

 • Środowisko naturalne

 • Wartością Fundacji (kapitałem) są pracownicy jak i beneficjenci