O nas

Posted on by

Pracownicy Fundacji:

Mirosław Skiba
Psychoterapeuta, trener. Ukończył studia z zakresu psychoterapii, counselingu, filozofii, etyki społecznej i teologii. Doświadczenie zawodowe nabierał przez intensywną pracę w Ośrodku Comunita Emmanuel dla osób z uzależnieniem i różnymi dysfunkcjami życiowymi i jako doradca w Ośrodku Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Przez kolejne 2 lata był dyrektorem Ośrodka edukacyjno – wychowawczego dla młodzieży Domu im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. Od 4 lat pracuje jako psychoterapeuta we własnym Gabinecie Psychoterapii w Łodzi. Jest prezesem Fundacji La Vita.

 

Ewa Przepałkowska
Historyk sztuki, organizator wydarzeń kulturowych, koordynator Fundacji La Vita. Ukończyła studia magisterskie z historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe z zarządzania kulturą w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz kursy z zakresu wolontariatu w kulturze. Doświadczenie zawodowe zdobyła w instytucjach związanych z kulturą i sztuką, ale także w organizacjach pozarządowych, zajmujących się działalnością charytatywną. Tworzyła programy wolontariackie, przystosowane do działań w obszarze kultury, dla Muzeum Sztuki oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Doświadczenie w zakresie wolontariatu i wsparcia organizacji non profit zdobywała także w Caritas Polska i fundacji Ferso oraz w Grupie Charytatywnej Jezuickiego Duszpasterstwa Akademickiego.

 

Współpracownicy:

Anna Dębska
Trener kontaktów interpersonalnych, architekt, formator wspólnot, wychowawca, pasjonat relacji z drugim człowiekiem. Na co dzień jako pracownik Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi odpowiedzialna za prowadzenie warsztatów i rekolekcji w różnych miejscach w Polsce i na świecie m.in. Litwa, Czechy, Niemcy czy Wyspy Brytyjskie. Współodpowiedzialna za prowadzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej z elementami socjoterapii, gdzie zajmuje się grupą wsparcia dla osób z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach tej placówki prowadzi warsztaty integracyjne z elementami szkoły komunikacji „studium dialogu” dla dzieci i młodzieży z problemami środowiskowymi: rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza. W pracy stosuje wiele narzędzi terapeutycznych m.in. tzw „porozumienie współczujące” łączące empatię i szczerość wypowiedzi.

 

Wolontariusze (w trakcie przygotowania)