Projekt dla dzieci i młodzieży

Posted on by

Projekt dla dzieci i młodzieży

Fundacja La Vita w październiku bieżącego roku otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Łodzi na realizację projektu z zakresu aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży. Celem projektu, skierowanego do grupy dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, jest zapewnienie im wsparcia poprzez umożliwienie osobistego rozwoju w różnych dziedzinach życia. W założeniu program pomocy dostarczać ma im: umiejętności rozpoznawania emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi, pomocy w nadrabiania braków edukacyjnych, życzliwej, bezpiecznej grupy rówieśniczej, umiejętności rozładowywania napięcia mięśniowego, informacji na temat tego jak dieta wpływa na nasze samopoczucie, niwelowania napięć związanych z własnym wyglądem, budowania poczucia własnej wartości poprzez sztukę i prezentacji i dobrego posługiwania się głosem, udzielenia wsparcia w wyborze dalszej ścieżki kształcenia po skończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum.

W projekcie oferujemy dzieciom możliwość skorzystania z różnego rodzaju zajęć, które pomogą im lepiej radzić sobie w ich środowiskach. Są nimi warsztaty:

  • Dbam o zdrowie

  • Dbam o swój wygląd

  • Terapeutyczny

  • Socjoterapeutyczny

  • Prezentacji i emisji głosu

  • Ceramiczny

  • Zajęcia z języka angielskiego

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów. W projekcie udział bierze grupa 30 dzieci z osiedla Zarzew i Retkinia. Czas trwania projektu:16.11.2015 – 30.12.2015