Psychoterapia

Posted on by

psychoterapia

PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA

Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim łączy w sobie różne podejścia terapeutyczne: psychodynamiczną, poznawczo – behawioralną, humanistyczno – egzystencjalną, systemową terapię rodzin oraz logoterapię. To zespajanie różnych metod tworzy bardzo silne i skuteczne narzędzie pracy. Integracja dotyczy wielu poziomów takich jak: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego i duchowego osoby. Obszar duchowy jest poruszany tylko w przypadku, gdy dany uczestnik wyraża taką potrzebę. Ów osobę prowadzi się w terapii, która nie jest sprzeczna z chrześcijańską wizją człowieka. Wtedy celem jest wzmocnienie osoby jako całości, zarówno jej samoświadomości w relacjach, celach, decyzjach jak i w relacji z Bogiem.

W praktyce oznacza to uczenie się:

– świadomości własnych uczuć i potrzeb
– decydowania o sobie w sposób wolny i świadomy
– przeżywania trudnych doświadczeń w kierunku rozwoju, a nie destrukcji
– rozwijania umiejętności poznawczych
– (dla chętnych) świadomości spraw duchowych, w których się poruszamy