Wpłać i pomóż

Posted on by

DAROWIZNA

Działania Fundacji, podobnie jak każdej organizacji non-profit, niosą za sobą koszty, które mogą być ponoszone wyłącznie dzięki wsparciu osób dobrej woli. „Wkład własny” do projektów, organizacja akcji charytatywnych, bezpośrednia pomoc potrzebującym, rozwijanie nowych inicjatyw, to tylko niektóre wydatki pozwalające Fundacji pozostawać aktywną. Jeśli chcesz pomóc nam działać i rozwijać się, możesz nas wesprzeć poprzez przekazanie darowizny (nr konta: 62 1090 2705 0000 0001 2203 8800). Wszystkie wpłaty przeznaczone zostaną w całości na cele Fundacji. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!

Dane do przelewu:

nr konta: 62 1090 2705 0000 0001 2203 8800
tytuł: darowizna na rzecz fundacji LA VITA

Fundacja na rzecz rozwoju człowieka LA VITA
adres: ul.Piotrkowska 173
90-447 Łódź

Gorąco dziękujemy wszystkich darczyńcom, którzy przyczyniają się do działalności Fundacji!